วันนี้พยายาม Import ไฟล์ Text กับ Excel เข้า Database แต่เกิด Error

"Data Flow Task: The product level is insufficient for component....."

แบบนี้ก็ต้อง search อีกตามเคย

วิธีแก้ปัญหา
ทำได้ด้วยการ Install "Integration Services" เพิ่มเข้าไป เพราะ SQL Server เดี่ยวๆยังไม่สามารถ Import ข้อมูลได้
ให้ run ตัว install ใหม่แล้วติ๊กเพิ่มเอา อย่าไปใช้ Change ใน Add/Remove Programs นะคะ

Resources: https://www.blogger.com/comment.g?blogID=757209515540162326&postID=6199034060095054712&page=1

Comment

Comment:

Tweet