[บันทึก] Oracle Express

posted on 28 Mar 2010 11:54 by inxni in Computer, Diary

บันทึกส่วนตัว อาจมั่วไม่รู้เรื่อง โปรดอ่านอย่างมีวิจารณญาณ :P

Oracle Express 10g มี 2 แบบ ธรรมดา กับ Universal ถ้าจะใช้กับข้อมูลภาษาไทยต้อง Universal แต่ปัญหาคือมันบังคับให้เก็บแบบ Unicode นี่สิ ต้องแก้ script สร้าง table ที่ใส่ type เป็น byte ให้เป็น char ถึงจะพอเก็บ ลองแก้ให้เก็บแบบ ascii ดู เว็บ admin ก็ดันใช้ไม่ได้อีก ถึงจะเป็นห่วงว่าความยาว query ที่เรียกใช้ผ่าน ole จะลดลง แต่ใช้แบบ unicode ก็ด้ะ

Connect ผ่านหน้าจอ SQL
connect sys as sysdba

Create TableSpace
CREATE TABLESPACE XXXTableSpaceNameXXX DATAFILE
  'C:\Database\TS_XXX.dbf ' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 100K MAXSIZE UNLIMITED
LOGGING
PERMANENT
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
BLOCKSIZE 8K
SEGMENT SPACE MANAGEMENT MANUAL
FLASHBACK ON;

Create Table
CREATE TABLE XXXTableNameXXX
(
  ID               NUMBER(10)                   NOT NULL,
  USERNAME         VARCHAR2(8 CHAR),
  PASSWORD         VARCHAR2(8 CHAR),
  FIRST_NAME       VARCHAR2(40 CHAR),
  LAST_NAME        VARCHAR2(40 CHAR)
)
TABLESPACE XXXTableSpaceNameXXX;


สำหรับ Oracle ที่ปกติใช้ยากรากเลือดแล้ว Oracle Express นี่ใช้ง่ายจนน่าประทับใจเลย เริ่มติดใจเรื่อง performance แล้วด้วย จะมี Oracle Express 11g มั้ยน้อ

Comment

Comment:

Tweet